CERN Accelerating science

ISOLDE Papers

უკანასკნელი დამატებები:
2023-11-28
08:42
Pinning down electron correlations in RaF via spectroscopy of excited states / ISOLDE Collaboration
We report the spectroscopy of 11 electronic states in the radioactive molecule radium monofluoride (RaF). [...]
arXiv:2308.14862.
- 18 p.
Fulltext

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2023-10-12
09:35
Coulomb excitation of Zn74,76 / ISOLDE Collaboration
The first experiment using radioactive beams post-accelerated by the HIE-ISOLDE facility has enabled to obtain a precise set of B(E2) transition probabilities in neutron-rich Zn74,76 isotopes. The resulting B(E2; 21+→01+) values are consistent with those determined in earlier REX-ISOLDE measurements. [...]
2023 - 17 p. - Published in : Phys. Rev. C 108 (2023) 044305 Fulltext: PDF;

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2023-09-01
06:30
Increased beam energy as a pathway towards a highly selective and high-flux MR-ToF mass separator / Maier, F M (CERN ; Greifswald U.) ; Buchinger, F (McGill U.) ; Croquette, L (McGill U.) ; Fischer, P (Greifswald U.) ; Heylen, H (CERN) ; Hummer, F (CERN ; McGill U.) ; Kanitz, C (CERN) ; Kwiatkowski, A A (TRIUMF) ; Lagaki, V (CERN) ; Lechner, S (CERN ; McGill U.) et al.
Many experiments at radioactive ion beam (RIB) facilities suffer from isobaric contamination, i.e. unwanted ions of similar mass. [...]
2023 - 17 p. - Published in : Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., A 1056 (2023) 168545 Fulltext: PDF;

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2023-06-22
05:58
$^{133}$In: A Rosetta Stone for decays of r-process nuclei / Xu, Z.Y. (U. Tennessee, Knoxville) ; Madurga, M. (U. Tennessee, Knoxville) ; Grzywacz, R. (U. Tennessee, Knoxville ; Oak Ridge) ; King, T.T. (U. Tennessee, Knoxville ; Oak Ridge) ; Algora, A. (Valencia U., IFIC ; Debrecen, Inst. Nucl. Res.) ; Andreyev, A.N. (York U., England ; JAERI, Tokai) ; Benito, J. (Madrid U.) ; Berry, T. (Surrey U.) ; Borge, M.J.G. (CSIC, Madrid) ; Costache, C. (Bucharest, IFIN-HH ; Leuven U.) et al.
The $\beta$ decays from both the ground state and a long-lived isomer of $^{133}$In were studied at the ISOLDE Decay Station (IDS). With a hybrid detection system sensitive to $\beta$, $\gamma$, and neutron spectroscopy, the comparative partial half-lives (logft) have been measured for all their dominant $\beta$-decay channels for the first time, including a low-energy Gamow-Teller transition and several First-Forbidden (FF) transitions. [...]
arXiv:2306.01842.- 2023-07-14 - 8 p. - Published in : Phys. Rev. Lett. 131 (2023) 022501 Fulltext: Publication - PDF; 2306.01842 - PDF;

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2023-06-22
05:58
Isomeric excitation energy for $^{99}$In$^{m}$ from mass spectrometry reveals constant trend next to doubly magic $^{100}$Sn / Nies, L. (CERN ; Greifswald U.) ; Atanasov, D. (CERN) ; Athanasakis-Kaklamanakis, M. (CERN ; Leuven U.) ; Au, M. (CERN ; Mainz U.) ; Blaum, K. (Heidelberg, Max Planck Inst.) ; Dobaczewski, J. (Warsaw U.) ; Hu, B.S. (TRIUMF) ; Holt, J.D. (TRIUMF ; McGill U.) ; Karthein, J. (MIT) ; Kulikov, I. (Darmstadt, GSI) et al.
The excitation energy of the 1/2$^-$ isomer in $^{99}$In at ${N=50}$ is measured to be 671(37) keV and the mass uncertainty of the 9/2$^+$ ground state is significantly reduced using the ISOLTRAP mass spectrometer at ISOLDE/CERN. The measurements exploit a major improvement in the resolution of the multi-reflection time-of-flight mass spectrometer. [...]
arXiv:2306.02033.- 2023-07-14 - 13 p. - Published in : Phys. Rev. Lett. 131 (2023) 022502 Fulltext: 2306.02033 - PDF; Publication - PDF;

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2023-06-16
07:13
Reconditioning of the Leuven Isotope Separator as a test bench for radioactive ion beam development / Wojtaczka, Wiktoria (Leuven U.) ; Caerts, Bart (Leuven U.) ; Heines, Michael (Leuven U.) ; Johnson, Jake D (Leuven U.) ; Rothe, Sebastian (CERN) ; Cocolios, Thomas E (Leuven U.)
Producing novel medical radionuclides in the quantities necessary for pre-clinical and clinical use requires an ion source able to handle high ion throughputs, operated efficiently, to deliver high specific activity samples. This is only possible with the understanding of how different parameters affect the ion source performance. [...]
2023 - 3 p. - Published in : Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., B 541 (2023) 399-401

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2023-05-05
06:19
Axial and triaxial degrees of freedom in $^{72}$Zn / Hellgartner, S (Munich, Tech. U.) ; Mücher, D (Cologne U. ; Guelph U. ; TRIUMF) ; Wimmer, K (Darmstadt, GSI ; Madrid, Inst. Estructura Materia ; Tokyo U.) ; Bildstein, V (Guelph U.) ; Egido, J L (Madrid, Autonoma U.) ; Gernhäuser, R (Munich, Tech. U.) ; Krücken, R (LBNL, NSD) ; Nowak, A K (Munich, Tech. U.) ; Zielinska, M (IRFU, Saclay) ; Bauer, C (Darmstadt, Tech. U.) et al.
The unstable N=42 nucleus 72Zn has been studied using multiple safe Coulomb excitation in inverse kinematics. The experiment was performed at the REX-ISOLDE facility at CERN making first use of the silicon detector array C-REX in combination with the γ-ray spectrometer Miniball. [...]
2023 - 8 p. - Published in : Phys. Lett. B 841 (2023) 137933 Fulltext: PDF;

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2023-04-29
06:09
Hydrogen passivation of cd acceptors in III–V semiconductors studied by PAC spectroscopy / ISOLDE Collaboration
Formation, structure, and stability of hydrogen correlated complexes, created at Cd acceptors in GaP, InP, and InAs have been studied after plasma charging as well as after H+ and/or He+ implantation at different energies. The different complexes were monitored by the perturbed angular correlation technique (PAC). [...]
1995 - 6 p. - Published in : Solid State Commun. 93 (1995) 425-430

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2023-04-08
04:38
In-source and in-trap formation of molecular ions in the actinide mass range at CERN-ISOLDE / Au, M. (CERN ; Mainz U.) ; Athanasakis-Kaklamanakis, M. (CERN ; Leuven U.) ; Nies, L. (CERN ; Greifswald U.) ; Ballof, J. (CERN ; Michigan State U., East Lansing (main) ; Philipps U. Marburg) ; Berger, R. (CERN) ; Chrysalidis, K. (CERN) ; Fischer, P. (Greifswald U.) ; Heinke, R. (CERN) ; Johnson, J. (Leuven U.) ; Köster, U. (CERN ; Laue-Langevin Inst.) et al.
The use of radioactive molecules for fundamental physics research is a developing interdisciplinary field limited dominantly by their scarce availability. In this work, radioactive molecular ion beams containing actinide nuclei extracted from uranium carbide targets are produced via the Isotope Separation On-Line technique at the CERN-ISOLDE facility. [...]
arXiv:2303.12215.- 2023-06-02 - 5 p. - Published in : Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., B 541 (2023) 375-379 Fulltext: 2303.12215 - PDF; Publication - PDF;

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები
2023-03-17
06:16
Compositional Dependence of Epitaxial L 1 0 ‐Mn x Ga Magnetic Properties as Probed by 57 Mn/Fe and 119 In/Sn Emission Mössbauer Spectroscopy / Unzueta, Iraultza (Basque U., Bilbao) ; Gunnlaugsson, Haraldur Pall (Iceland U.) ; Mølholt, Torben Esmann (CERN) ; Masenda, Hilary (U. Witwatersrand, Johannesburg, Sch. Phys.) ; Mokhles Gerami, Adeleh (IPM, Tehran) ; Krastev, Petko (Sofiya, Inst. Nucl. Res.) ; Zyabkin, Dmitry V (Ilmenau Tech. U.) ; Bharuth-Ram, Krish (KwaZulu Natal U.) ; Naidoo, Deena (U. Witwatersrand, Johannesburg, Sch. Phys.) ; Ólafsson, Sveinn (Iceland U.) et al.
The magnetic properties of MnxGa alloys critically depend on compositionx, andthe atomic-scale origin of those dependences is still not fully disclosed. Molecularbeam epitaxy has been used to produce a set of MnxGa samples (x¼0.7÷1.9)with strong perpendicular magnetic anisotropy, and controllable saturationmagnetization and coercivefield depending onx. [...]
2022 - 11 p. - Published in : Phys. Status Solidi B 259 (2022) 2200121 Fulltext: PDF;

დეტალური ჩანაწერი - მსგავსი ჩანაწერები